Nổi bật

Hướng Dẩn Sử Dụng Phần Mềm Checkin

Ngày đăng: 10:13 AM 09/10/2018 - Lượt xem: 101

Hướng Dẩn Sử Dụng

1. Tải Phần Mềm

Tải ứng dụng 9oclock từ App Store hoặc CH Play:

 

2. Mở Ứng Dụng và Đăng Nhập

 

Khởi chạy ứng dụng, đăng nhập User Name, mã Pin, Company Code.

*Lưu ý: Username: SĐT Đăng ký

                                Pin: SĐT

                                Company Code: dstore

 

Chọn Mục Đăng Nhập là Staff

 

 

3. Checkin

 

Sau khi đăng nhập màn hình sẽ hiển thị camera checkin, các bạn chọn khung ảnh tại Văn Phòng và nhấn Proceed

 

 

Sau khi checkin xong các bạn sẽ nhận được thông báo