Nổi bật

Tất Niên Hệ Sinh Thái Kinh Tế Chia Sẻ - SEE

Ngày đăng: 09:26 AM 11/01/2020 - Lượt xem: 1016

Sharing Economy EcoSysTem, 05 năm cho nền tảng PLATFORM và vận hành các doanh nghiệp nội bộ.

 

Chia sẻ nó cho cộng đồng để kết nối sâu và rộng hơn, đúng với bản chất, tư duy và tầm nhìn mô hình "KINH TẾ CHIA SẺ"

 

2020-2025 mục tiêu 1000 nhà sản xuất (F) cùng các doanh nghiệp phân phối (B) với 1.000.000 người tiêu dùng (C) sẽ kết nối nhau qua nền tảng và mô hình này.

 

Hẹn gặp các thành viên hệ sinh thái "KINH TẾ CHIA SẺ" vào ngày 9-1-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

"Giấc mơ Việt Nam vì Chúng tôi là người Việt"